Tvrtka je osnovana 2003. godine, za poslove procjena nekretnina, što je i danas glavna djelatnost tvrtke. Procjene radimo za sve svrhe i potrebe.

Djelatnosti

Procjene nekretnina

Procjene vrijednosti nekretnina radimo prema međunarodnim standardima (EVS, IVS),
i važećim zakonima i pravilnicima.

Tvrtka od 2015. godine ima jednog procjenitelja sa međunarodnim certifikatom REV (Recognized European Valuer), a drugi procjenitelj je u fazi ovjere certifikata, nakon položene edukacije.

Tvrtka je ovlašteni procjenitelj za banke:

 • Privredna banka Zagreb
 • OTP banka
 • Societe Generale – Splitska banka
 • Hrvatska poštanska banka
 • Sberbank
 • Partner banka

Radimo i za banke:

 • Zagrebačka banka

Sudska vještačenja

Do sada smo obavili znatni broj sudskih vještačenja za:

 • Općinski sud Sisak
 • Trgovački sud u Zagrebu
 • Općinski sud Velika Gorica
 • Općinski sud Sesvete

Etažiranja

Izrađujemo elaborate etažiranja, u čemu imamo višegodišnje iskustvo.

Etažiranje, kao uspostava vlasništva određenog posebnog dijela nekretnine (uz povezivanje tog posebnog dijela sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine) je vrlo važno zbog reguliranja vlasništva određene nekretnine, u smislu uređenja zemljišnoknjižnog stanja određene nekretnine.

Etažiranjem se definiraju stvarni omjeri svih suvlasnika na nekoj nekretnini, čime se može kvalitetno urediti financiranje održavanja nekretnine.

Izrada elaborata etažiranja obuhvaća izradu nacrta svih etaža u mjerilu, označavanje posebnih i zajedničkih dijelova zgrade na nacrtima, izračun korisne vrijednosti posebnih i zajedničkih dijelova, prikaz odnosa idealnih dijelova zgrade prema cjelini, te prijedlog upisa u zemljišnu knjigu.

Na raspolaganju smo za informacije, upite, savjete!

Energetsko certificiranje i energetski pregledi

Ovlašteni smo za izradu energetskih certifikata zgrada i energetske preglede građevina (jednostavni i složeni sustavi). Radimo pretežito na području Zagreba, središnje i sjeverne Hrvatske. Moguća su i ostala područja.

Izrada snimki izvedenog stanja objekata

Izrađujemo snimke izvedenog stanja objekata, za potrebe pravnih i fizičkih osoba, kao i u postupcima legalizacije objekata.

U mogućnosti smo organizirati i potrebne geodetske snimke, sa našim stalnim suradnicima.

Stručni i financijski nadzor u graditeljstvu

Stručni nadzor u graditeljstvu

Obavljamo poslove stručnog nadzora u graditeljstvu. Za ove poslove imamo Ovlaštenog inženjera građevinarstva, sa iskustvom od više od 10 godina rada.

Financijski nadzor u graditeljstvu

Obavljamo poslove stručnog i financijskog nadzora u graditeljstvu (praćenje investicija i namjenskog korištenja kreditnih sredstava poslovnih banaka ili drugih investitora, sa iskustvom u stanogradnji, i gradnji bioplinskih centrala)